Usługi

Naszym klientom proponujemy możliwość opracowania i produkcji smarów plastycznych, które spełniają unikalne wymagania dla smarów stosowanych w niestandardowych węzłach tarcia. W zależności od potrzeb oferujemy zarówno poprawienie smarów używanych przez klienta, których poszczególne parametry nie są zadawalające, jak i sporządzenie w całości nowego produktu do smarowania.
W związku z tym, możemy zaproponować:

 • badanie węzła tarcia;
 • opracowanie i rejestrację dokumentacji technicznej, koniecznej do produkcji smaru;
 • wytworzenie partii próbnej;
 • produkcję niezbędnej ilości smaru.
 • Zgodnie z przedstawioną listą, nasza firma ma możliwość przeprowadzenia badań określających parametry trybotechniczne smarów plastycznych:

  1 Temperatura kroplenia
  2 Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°С
  3 Granica wytrzymałości na przesunięcie przy 20°С
  4 Test wydzielania się oleju ze smaru
  5 Zawartość wolnych zasad w przeliczeniu na NaOH
  6 Zawartość wody
  7 Zawartość stałych ciał obcych
  8 Właściwości smarujące na czterokulowej maszynie tarcia
  <