Nasze Smary

Smary litowe
Smary LT-0,1,2,3

Opis produktu.
LT – to seria uniwersalnych plastycznych smarów litowych, otrzymanych na bazie mieszaniny wysokorafinowanych olejów mineralnych, zagęszczonych mydłem litowym opartym na kwasie 12 – HSA (12 hydroksystearynowy). Odpowiedni dobór olejów o różnej lepkości i właściwej ilości zagęszczacza, pozwoliły otrzymać smary we wszystkich klasach penetracji z optymalnym zestawem parametrów. Wszystkie smary zawierają w składzie inhibitory korozji i utlenienia. Produkty tej serii są zgodne ze smarami plastycznymi powstałymi na bazie zagęszczacza litowego, litowo wapniowego i kompleksowego zagęszczacza litowego.
Charakterystyka.
Smary litowe charakteryzują się szerokim spektrum zastosowań, wysoką stabilnością struktury, odpornością na wodę. Przeznaczone są do pracy w temperaturach od -30°C do +140˚C. Produkty tej serii nadają się do lekko i średnio obciążonych węzłów tarcia, niewymagających smarów z właściwościami EP (Extreme Pressure).
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą smarów LT.

LT-0

Zastosowanie.
Dobrze nadaje się do tłoczenia przewodami o niewielkiej średnicy. Transportowany na dużą odległość nie wykazuje znacznego spadku ciśnienia. Stosowany w systemach centralnego smarowania oraz jako alternatywa dla przemysłowych olejów przekładniowych przy słabym uszczelnieniu przekładni.

Normy.
DIN 51 502: K0K-30
ТУ BY

Typowy parametry fizyko-chemiczne.

Parametry Wartości Metoda
Klasa NLGI 0 DIN 51 818
Kolor Żółty - jasnobrązowy
Zagęszczacz litowy
Penetracja w temperaturze 25⁰C, mm-1 355-385 DIN ISO 2137
Lepkość oleju bazowego w temp.100 °С, mm2/s 17.5 D 445
Temperatura kroplenia, °С 175 DIN ISO 2176
Graniczne temperatury pracy, °С -30 / +100 DIN 51 805
Obciążenie zespawania, N 1540 D 2596

  Typy opakowań
 • Beczka stalowa 180 kg
 • Wiadro plastikowe 18 kg
 • Wiadro plastikowe 10 kg
 • Wiadro plastikowe 800 g
 • Puszka metalowa 800 g

LT-1

Zastosowanie.
Smar ogólnego przeznaczenia używany w systemach centralnego smarowania dla różnych urządzeń przemysłowych w warunkach wysokich ciśnień.

Normy.
DIN 51 502: K1K-30
ТУ BY

Typowy parametry fizyko-chemiczne.

Parametry Wartości Metoda
Klasa NLGI 1 DIN 51 818
Kolor Żółty - jasnobrązowy
Zagęszczacz litowy
Penetracja w temperaturze 25⁰C, mm-1 310-340 DIN ISO 2137
Lepkość oleju bazowego w temp.100 °С, mm2/s 17.5 D 445
Temperatura kroplenia, °С 188 DIN ISO 2176
Graniczne temperatury pracy, °С -30 / +120 DIN 51 805
Obciążenie zespawania, N 1580 D 2596

  Typy opakowań
 • Beczka stalowa 180 kg
 • Wiadro plastikowe 18 kg
 • Wiadro plastikowe 10 kg
 • Wiadro plastikowe 800 g
 • Puszka metalowa 800 g

LT-2

Zastosowanie.
Używany podobnie jak samochodowy i przemysłowy smar ogólnego przeznaczenia.
Przeznaczony do dozowania za pomocą zestawów smarowniczych.

Normy.
DIN 51 502: K2K-30
ТУ BY

Typowy parametry fizyko-chemiczne.

Parametry Wartości Metoda
Klasa NLGI 2 DIN 51 818
Kolor Żółty - jasnobrązowy
Zagęszczacz litowy
Penetracja w temperaturze 25⁰C, mm-1 265-295 DIN ISO 2137
Lepkość oleju bazowego w temp.100 °С, mm2/s 17.5 D 445
Temperatura kroplenia, °С 192 DIN ISO 2176
Graniczne temperatury pracy, °С -30 / +130 DIN 51 805
Obciążenie zespawania, N 1620 D 2596

  Typy opakowań
 • Beczka stalowa 180 kg
 • Wiadro plastikowe 18 kg
 • Wiadro plastikowe 10 kg
 • Wiadro plastikowe 800 g
 • Puszka metalowa 800 g

LT-3

Zastosowanie.
Smar uniwersalny polecany do smarowania wielopunktowego w urządzeniach przemysłowych, które pracują w średnich warunkach obciążenia, przy standardowym zakresie temperatur i w nieprzerwanym reżimie. Rekomendowany jako smar na „cały okres eksploatacyjny”. Stosowany w łożyskach tocznych mało i średnioobrotowych i łożyskach ślizgowych.

Normy.
DIN 51 502: K3K-30
ТУ BY

Typowy parametry fizyko-chemiczne.

Parametry Wartości Metoda
Klasa NLGI 3 DIN 51 818
Kolor Żółty - jasnobrązowy
Zagęszczacz litowy
Penetracja w temperaturze 25⁰C, mm-1 220-250 DIN ISO 2137
Lepkość oleju bazowego w temp.100 °С, mm2/s 17.5 D 445
Temperatura kroplenia, °С 198 DIN ISO 2176
Graniczne temperatury pracy, °С -30 / +140 DIN 51 805
Obciążenie zespawania, N 1620 D 2596

  Typy opakowań
 • Beczka stalowa 180 kg
 • Wiadro plastikowe 18 kg
 • Wiadro plastikowe 10 kg
 • Wiadro plastikowe 800 g
 • Puszka metalowa 800 g

Smary litowe kompleksowe EP dla podwyższonych temperatur
Smary LС-0,1,2,3

Opis produktu.
LC EP – to seria plastycznych, kompleksowych smarów litowych otrzymanych na bazie mieszaniny wysoko oczyszczonych olejów mineralnych, zagęszczonych kompleksowym mydłem litowym (mydła powstałe z kwasu 12-HAS i jednego lub dwóch kwasów małocząsteczkowych). Odpowiedni dobór olejów o różnej lepkości i właściwej ilości zagęszczacza, pozwoliły otrzymać smary we wszystkich klasach penetracji z optymalnym zestawem parametrów. Wszystkie smary tej serii zawierają starannie dobrany pakiet dodatków, co podwyższa ich przeciwutleniające i antykorozyjne właściwości oraz komponent EP (Extreme Pressure), który nadaje smarom podwyższone właściwości przeciwzużyciowe.
Dzięki zagęszczaczowi kompleksowemu smary tej serii wyróżniają się wysoką stabilnością mechaniczną, wodoodpornością i odpornością na działanie podwyższonych temperatur. Produkty tej serii są zgodne ze smarami plastycznymi powstałymi na bazie zagęszczacza litowego, litowo wapniowego i kompleksowego zagęszczacza litowego.
Charakterystyka.
Smary te charakteryzują się szerokim spektrum zastosowania, wysoką stabilnością struktury i wodoodpornością. Przeznaczone są do stosowania w węzłach tarcia pracujących przy temperaturach od - 30°C do +160°С.
Smary serii LC EP są rekomendowane do długotrwałego smarowania różnorodnych węzłów, w tym pracujących w warunkach podwyższonych temperatur i obciążeń.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą smarów LC EP.

LС EP-0

Zastosowanie.
Dobrze nadaje się do tłoczenia przewodami o niewielkiej średnicy i transportu na dużą odległość bez znacznego spadku ciśnienia. Stosowany w systemach centralnego smarowania oraz jako alternatywa dla przemysłowych olejów przekładniowych w celu zatrzymania wycieków.

Normy.
DIN 51 502: KР0P-30
ТУ BY

Typowy parametry fizyko-chemiczne.

Parametry Wartości Metoda
Klasa NLGI 0 DIN 51 818
Kolor Żółty - jasnobrązowy
Zagęszczacz Li-Complex
Penetracja w temperaturze 25⁰C, mm-1 355-385 DIN ISO 2137
Lepkość oleju bazowego w temp.40 °С, mm2/c 100 D 445
Temperatura kroplenia, °С 220 DIN ISO 2176
Graniczne temperatury pracy, °С -30 / +130 DIN 51 805
Obciążenie zespawania, N 2067 D 2596

  Typy opakowań
 • Beczka stalowa 180 kg
 • Wiadro plastikowe 18 kg
 • Wiadro plastikowe 10 kg
 • Wiadro plastikowe 800 g
 • Puszka metalowa 800 g

LС EP-1

Zastosowanie.
Smar ogólnego przeznaczenia stosowany w wysokociśnieniowych systemach centralnego smarowania do różnych urządzeń przemysłowych w warunkach wysokich temperatur i dużych obciążeń.

Normy.
DIN 51 502: KР1N-30
ТУ BY

Typowy parametry fizyko-chemiczne.

Parametry Wartości Metoda
Klasa NLGI 1 DIN 51 818
Kolor Żółty - jasnobrązowy
Zagęszczacz Li-Complex
Penetracja w temperaturze 25⁰C, mm-1 310-340 DIN ISO 2137
Lepkość oleju bazowego w temp.40 °С, mm2/c 100 D 445
Temperatura kroplenia, °С 230 DIN ISO 2176
Graniczne temperatury pracy, °С -30 / +150 DIN 51 805
Obciążenie zespawania, N 2067 D 2596

  Typy opakowań
 • Beczka stalowa 180 kg
 • Wiadro plastikowe 18 kg
 • Wiadro plastikowe 10 kg
 • Wiadro plastikowe 800 g
 • Puszka metalowa 800 g

LС EP-2

Zastosowanie.
Używany podobnie jak samochodowy i przemysłowy smar ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach wysokich temperatur i dużych obciążeń. Dobrze sprawdza się przy dozowaniu za pomocą zestawów smarowniczych.

Normy.
DIN 51 502: KР2N-30
ТУ BY

Typowy parametry fizyko-chemiczne.

Parametry Wartości Metoda
Klasa NLGI 2 DIN 51 818
Kolor Żółty - jasnobrązowy
Zagęszczacz Li-Complex
Penetracja w temperaturze 25⁰C, mm-1 265-295 DIN ISO 2137
Lepkość oleju bazowego w temp.40 °С, mm2/c 100 D 445
Temperatura kroplenia, °С 240 DIN ISO 2176
Graniczne temperatury pracy, °С -30 / +155 DIN 51 805
Obciążenie zespawania, N 2500 D 2596

  Typy opakowań
 • Beczka stalowa 180 kg
 • Wiadro plastikowe 18 kg
 • Wiadro plastikowe 10 kg
 • Wiadro plastikowe 800 g
 • Puszka metalowa 800 g

LС EP-3

Zastosowanie.
Smar przeznaczony do dozowania ręcznego na średnio i mocno obciążonych węzłach tarcia, które pracują w warunkach podwyższonych temperatur.

Normy.
DIN 51 502: KР3N-30
ТУ BY

Typowy parametry fizyko-chemiczne.

Parametry Wartości Metoda
Klasa NLGI 3 DIN 51 818
Kolor Żółty - jasnobrązowy
Zagęszczacz Li-Complex
Penetracja w temperaturze 25⁰C, mm-1 220-250 DIN ISO 2137
Lepkość oleju bazowego w temp.40 °С, mm2/c 100 D 445
Temperatura kroplenia, °С 240 DIN ISO 2176
Graniczne temperatury pracy, °С -20 / +155 DIN 51 805
Obciążenie zespawania, N 2500 D 2596

  Typy opakowań
 • Beczka stalowa 180 kg
 • Wiadro plastikowe 18 kg
 • Wiadro plastikowe 10 kg
 • Wiadro plastikowe 800 g
 • Puszka metalowa 800 g

Smary litowo-wapniowe EP
Smary LСА EP-0,1,2

Opis produktu.
Seria plastycznych smarów litowo-wapniowych, otrzymanych na bazie mieszaniny wysoko oczyszczonych olejów mineralnych, zagęszczonych mydłem litowo-wapniowym. Odpowiedni dobór olejów o różnej lepkości, właściwej ilości zagęszczacza i jego składu, pozwoliły otrzymać smary dla wszystkich klas penetracji z optymalnym zestawem parametrów. Wszystkie smary tej serii zawierają starannie dobrany zestaw dodatków, co podwyższa ich przeciwutleniające i antykorozyjne właściwości oraz komponent EP (Extreme Pressure), który nadaje smarom podwyższone właściwości przeciwzużyciowe. Dzięki zastosowaniu zagęszczacza typu mieszanego (Li-Ca) smary tej serii wyróżniają się wysoką stabilnością mechaniczną i polepszoną adhezją. Tworzą smarujący film o długim działaniu, który w efekcie obniża koszty i zapotrzebowanie na obsługę techniczną. Smary te wyróżniają się jednorodnością struktury.
Produkty tej serii są zgodne ze smarami plastycznymi powstałymi na bazie zagęszczacza litowego, litowo-wapniowego i kompleksowego zagęszczacza litowego.
Charakterystyka.
Smary serii LCA EP są uniwersalnymi smarami, otrzymanymi na bazie zagęszczacza litowo-wapniowego, przeznaczonymi do stosowania w intensywnych warunkach eksploatacji. Stosuje się je w pojazdach do smarowania wahaczy, łożysk ślizgowych i tocznych, przegubów Kardana i innych punktów smarnych, które narażone są na wstrząsy i wibracje. Dotyczy to również węzłów tarcia w maszynach rolniczych, pracujących w warunkach wilgoci, zapylenia lub suszy. Przydatne też, jako smary uniwersalne ogólnego zastosowania do agregatów przemysłowych.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą smarów LCA.

LСА EP-0

Zastosowanie.
Dobrze nadaje się do tłoczenia przewodami o niewielkiej średnicy i transportu na dużą odległość bez znacznego spadku ciśnienia. Stosowany w systemach centralnego smarowania oraz jako alternatywa dla przemysłowych olejów przekładniowych w celu zatrzymania wycieków.

Normy.
DIN 51 502: KР0N-30
ТУ BY

Typowy parametry fizyko-chemiczne.

Parametry Wartości Metoda
Klasa NLGI 0 DIN 51 818
Kolor Żółty - jasnobrązowy
Zagęszczacz Li-Ca
Penetracja w temperaturze 25⁰C, mm-1 355-385 DIN ISO 2137
Lepkość oleju bazowego w temp.40 °С, mm2/c 100 D 445
Temperatura kroplenia, °С 220 DIN ISO 2176
Graniczne temperatury pracy, °С -20 / +140 DIN 51 805
Obciążenie zespawania, N 1744 D 2596

  Typy opakowań
 • Wiadro plastikowe 18 kg
 • Wiadro plastikowe 10 kg

LСА EP-1

Zastosowanie.
Smar ogólnego przeznaczenia stosowany w wysokociśnieniowych systemach centralnego smarowania do różnych urządzeń przemysłowych w warunkach wysokich temperatur i dużych obciążeń.

Normy.
DIN 51 502: KР1N-30
ТУ BY

Typowy parametry fizyko-chemiczne.

Parametry Wartości Metoda
Klasa NLGI 1 DIN 51 818
Kolor Żółty - jasnobrązowy
Zagęszczacz Li-Ca
Penetracja w temperaturze 25⁰C, mm-1 310-340 DIN ISO 2137
Lepkość oleju bazowego w temp.40 °С, mm2/c 100 D 445
Temperatura kroplenia, °С 230 DIN ISO 2176
Graniczne temperatury pracy, °С -20 / +140 DIN 51 805
Obciążenie zespawania, N 1842 D 2596

  Typy opakowań
 • Wiadro plastikowe 18 kg
 • Wiadro plastikowe 10 kg
 • Wiadro plastikowe 800 g

LСА EP-2

Zastosowanie.
Smar przeznaczony do dozowania ręcznego na średnio i mocno obciążonych węzłach tarcia, które pracują w warunkach podwyższonych temperatur.

Normy.
DIN 51 502: KР2N-20
ТУ BY

Typowy parametry fizyko-chemiczne.

Parametry Wartości Metoda
Klasa NLGI 2 DIN 51 818
Kolor Żółty - jasnobrązowy
Zagęszczacz Li-Ca
Penetracja w temperaturze 25⁰C, mm-1 265-295 DIN ISO 2137
Lepkość oleju bazowego w temp.40 °С, mm2/c 100 D 445
Temperatura kroplenia, °С 180 DIN ISO 2176
Graniczne temperatury pracy, °С -20 / +140 DIN 51 805
Obciążenie zespawania, N 2800 D 2596

  Typy opakowań
 • Wiadro plastikowe 18 kg
 • Wiadro plastikowe 10 kg
 • Wiadro plastikowe 800 g

Smary litowe kompleksowe EP z MoS2
Smary LCM EP-2,3

Opis produktu.
Seria plastycznych, kompleksowych smarów litowych otrzymanych na bazie mieszaniny wysoko oczyszczonych olejów mineralnych, zagęszczonych kompleksowym mydłem litowym (mydła powstałe z kwasu 12-HAS i jednego lub dwóch kwasów małocząsteczkowych).
Wszystkie smary tej serii zawierają starannie dobrany pakiet dodatków, który podwyższa przeciwutleniające i antykorozyjne właściwości smarów oraz komponent EP (Extreme Pressure) w postaci dwusiarczku molibdenu, co nadaje smarom tej serii wysokie właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe.
Obecność dwusiarczku molibdenu gwarantuje ciągłość smarowania nawet w przypadku, gdy obsługa węzła tarcia jest niemożliwa lub odbywa się z opóźnieniem. Stosowanie smarów tej serii pozwala zwiększyć przerwę pomiędzy ich wymianą. Dzięki zagęszczaczowi kompleksowemu, smary tej serii wyróżniają się wysoką stabilnością mechaniczną, wodoodpornością i odpornością na działanie podwyższonych temperatur.
Charakterystyka.
Smary serii LCM ЕР są rekomendowane do stałego smarowania rozmaitych węzłów pracujących w warunkach podwyższonych temperatur i obciążeń. Dotyczy to piast łożysk w pojazdach samochodowych, łożysk sprzęgieł, obciążonych łożysk maszyn budowlanych, łożysk w nagrzewnicach powietrza, łożysk silników elektrycznych itp. Można je stosować, jako uniwersalny i odporny na temperaturę smar do sprzętu, który pracuje głównie w ciężkich warunkach oraz do węzłów niedostępnych dla obsługi w trakcie pracy tzn. kiedy smarownie węzłów może obywać się tylko na początku czy końcu każdej zmiany.

LCM EP-2

Zastosowanie.
Używany podobnie jak samochodowy i przemysłowy smar ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach wysokich temperatur i dużych obciążeń. Dobrze sprawdza się przy dozowaniu za pomocą zestawów smarowniczych.

Normy.
DIN 51 502: KPF2N-20
ТУ BY

Typowy parametry fizyko-chemiczne.

Parametry Wartości Metoda
Klasa NLGI 2 DIN 51 818
Kolor Szary
Zagęszczacz Li-Complex
Penetracja w temperaturze 25⁰C, mm-1 265-295 DIN ISO 2137
Lepkość oleju bazowego w temp.40 °С, mm2/c 100 D 445
Temperatura kroplenia, °С 240 DIN ISO 2176
Graniczne temperatury pracy, °С -20 / +160 DIN 51 805
Obciążenie zespawania, N 3500 D 2596

  Typy opakowań
 • Beczka stalowa 180 kg
 • Wiadro plastikowe 18 kg
 • Wiadro plastikowe 10 kg
 • Wiadro plastikowe 800 g
 • Puszka metalowa 800 g

LCM EP-3

Zastosowanie.
Smar przeznaczony do dozowania ręcznego na średnio i mocno obciążonych węzłach tarcia, które pracują w warunkach podwyższonych temperatur.

Normy.
DIN 51 502: KРF3N-20
ТУ BY

Typowy parametry fizyko-chemiczne.

Parametry Wartości Metoda
Specyfikacje KPF 3 N-20 DIN 51 502
Klasa NLGI 3 DIN 51 818
Kolor Szary
Zagęszczacz Li-Complex
Penetracja w temperaturze 25⁰C, mm-1 220-250 DIN ISO 2137
Lepkość oleju bazowego w temp.40 °С, mm2/c 100 D 445
Temperatura kroplenia, °С 240 DIN ISO 2176
Graniczne temperatury pracy, °С -20 / +160 DIN 51 805
Obciążenie zespawania, N 3500 D 2596

  Typy opakowań
 • Beczka stalowa 180 kg
 • Wiadro plastikowe 18 kg
 • Wiadro plastikowe 10 kg
 • Wiadro plastikowe 800 g
 • Puszka metalowa 800 g

Smary ECO
Smary do przemyślu spożywczego i farmaceutycznego

Opis produktu.
Smary serii ITMOL KBC przeznaczone są do obsługi węzłów tarcia w maszynach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Otrzymuje się je w wyniku zagęszczenia mydłem litowo-wapniowym, wysokooczyszczonego, wazelinowego oleju medycznego.
Smary przeszły badania w Państwowym Instytucie "RNPC higiena" (Białoruś) i zostały uznane za przydatne do stosowania w węzłach tarcia urządzeń przemysłu spożywczego i farmaceutycznego przy możliwym (pozwolenie Н2 USDA), czy nieuniknionym kontakcie (pozwolenie Н1 USDA) z produktami spożywczymi. Smar nie ma (i nie nabywa z czasem) zapachu i smaku, jest koloru białego.
Charakterystyka.
Smary ITMOL KBC odpowiadają ogólnotechnicznym smarom plastycznym. Dzięki zastosowaniu chemiczne odpornego, wysokooczyszczonego oleju mineralnego, a także wysokiej stabilności koloidalnej i mechanicznej, ITMOL KBC można stosować w zamkniętych węzłach tarcia, z długim terminem eksploatacji, w przedsiębiorstwach farmaceutycznych i włókienniczych. Smary te są używane do obsługi lekko, średnio i mocno obciążonych węzłów tarcia przy dopuszczalnej temperaturze roboczej do 120оС.

ITMOL KBC-0 (półpłynny) – do różnych przekładni;
ITMOL KBC-1 (niskiej lepkości, mrozoodporny) – do systemów centralnego smarowania i zamrażarek;
ITMOL KBC-2 (doskonała filtracja) – do szybkoobrotowych węzłów tarcia;
ITMOL KBC-3 (średniej lepkości) – do ogólnotechnicznych węzłów tarcia;
ITMOL KBC-4 (bardzo dużej lepkości) – do mocno obciążonych, wolnoobrotowych węzłów tarcia.

Typowy parametry fizyko-chemiczne.

Parametry KBC-0 KBC-1 KBC-2 KBC-3 KBC-4 Metoda
Kolor bialy
Zagęszczacz Li-Ca
Klasa NLGI 0 1 2 3 4 DIN 51 818
Temperatura kroplenia, °С - 140 160 165 170 DIN ISO 2176
Penetracja w temperaturze 25⁰C, mm⁻¹ 355-385 310-340 250-320 220-250 175-205 DIN ISO 2137
Obciążenie zespawania; N 1300 1400 1600 2100 3200 D 2596

Inny smary
Литол-24
ГОСТ 21150-87

Представляет собой нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50 °С, загущённое литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки.
Область применения смазки - подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п.
Основные эксплуатационные характеристики:
Высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется.
Работоспособна при температуре −40…+120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре +130 °С.

  Фасовка
 • Beczka stalowa 180 kg
 • Wiadro plastikowe 18 kg
 • Wiadro plastikowe 10 kg
 • Wiadro plastikowe 800 g
 • Puszka metalowa 800 g

Униол-2М/1
ТУ 38.5901243-92

Смазка Униол-2М-1 состоит из нефтяных остаточных масел, загущенных комплексным кальциевым мылом.
Cодержит антиокислительную и противоизносную присадки. Гигроскопична, склонна к влагоупрочнению, хорошие коллоидная, химическая и термическая стабильности, работоспособна при температуре -40…+160°С.
Используется в узлах трения индустриального оборудования, туннельных печей, горячих конвейеров, горно-добывающего оборудования, автотракторной, сельскохозяйственной техники, городского электротранспорта, керамического производства.

  Фасовка
 • Beczka stalowa 180 kg
 • Wiadro plastikowe 18 kg

Зимол
ТУ 38 УССР 201285-82

Смазка Зимол — средневязкое высокоиндексное низкотемпературное нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития. Содержит антиокислительную, антикоррозионную присадки и антифрикционную добавку. Обладает высокой механической и химической стабильностью, водостойкостью, хорошими противоизносными и защитными свойствами. Работоспособна всесезонно при температуре -50…+130°С.
Область применения - узлы трения любых типов транспортных средств и инженерной техники, эксплуатируемых в районах с особо холодным климатом.

  Фасовка
 • Beczka stalowa 180 kg
 • Wiadro plastikowe 18 kg

ЦИАТИМ 201
ГОСТ 6267-74

Представляет собой морозостойкую смазку, предназначенную для смазывания малонагруженных узлов трения, качения и скольжения.
Применяется для узлов трения, работающих с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках, авиационной техники, радиотехнического оборудования, электромеханических и других приборов и точных механизмов. Морозо- и водостойкая. Работоспособна при температуре от −60 до +90 °С.

  Фасовка
 • Beczka stalowa 180 kg
 • Wiadro plastikowe 18 kg
 • Puszka metalowa 800 g

ЦИАТИМ 203
ГОСТ 8773-73

Представляет собой нефтяное трансформаторное масло, загущенное литиевым мылом технического саломаса и осерненного асидола; содержит вязкостную и противозадирную присадки.
Область применения: зубчатые, червячные передачи редукторов, опоры скольжения и подшипники качения; различные силовые приводы, винтовые пары, нагруженные редукторы, механизмы, эксплуатируемые на открытых площадках, узлы трения автомобилей. Работоспособна при температуре −50…+100 °С.

  Фасовка
 • Beczka stalowa 180 kg
 • Wiadro plastikowe 18 kg
 • Puszka metalowa 800 g

ОКБ-122-7
ГОСТ 18179-72

Смазка ОКБ-122-7 — смесь кремнийорганической жидкости и нефтяного масла, загущенная стеаратом лития и церезином.
Основные эксплуатационные характеристики смазки ОКБ-122-7: хорошие консервационные, противоизносные свойства, содостойкость, удовлетворительные колоидная и химическая стабильности. Многоцелевая, консервационная. Работоспособна при температуре -40…+100°С.
Область применения смазки ОКБ-122-7 - в подшипниках авиационных электромашин и координатно-расточных станков, прецизионных подшипниках, точных механизмах, элеткромашинах.

  Фасовка
 • Puszka metalowa 800 g

Редуктол М
ТУ У 00149943.511-97

Представляет собой смесь нефтяных масел, затушенная комплексным литиевым мылом. Содержит многофункциональные присадки.
Область применения - высоконагруженные редукторы промышленного оборудования, зубчатые зацепления тяговых редукторов локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава.
Обладает высокими антиокислительной и термической стабильностями, антикоррозионными и смазывающими свойствами.
Работоспособна при температуре -40...+150 °С и контактной нагрузке в зубчатом зацеплении до 2,5 ГПа.

  Фасовка
 • Beczka stalowa 180 kg
 • Wiadro plastikowe 18 kg

Редуктол
ТУ 38-5901449-95

Смесь нефтяного и синтетического масел, загущенная комплексным литиевым мылом. Содержит многофункциональные присадки.
Область применения: Зубчатые зацепления тяговых редукторов локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава, высоконагруженные редукторы промышленного оборудования.
Высокие механическая, коллоидная, антиокислительная и термическая стабильности, смазывающие свойства. Работоспособна при температуре от -50 °С до 120 °С и контактной нагрузке в зубчатом зацеплении до 2,5 ГПа. Обеспечивает всесезонную эксплуатацию локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава при пробеге до 1,8 млн. км

  Фасовка
 • Beczka stalowa 180 kg
 • Wiadro plastikowe 18 kg

Паста ВНИИ НП-232
ГОСТ -14068-79

Смазка ВНИИ НП-232 — нефтяное масло средней вязкости, загущенное стеаратом лития. Основные эксплуатационные характеристики: противозадирная. Работоспособна при температуре -50…+300°С.
Применяется для облегчения сборки, приработки и смазывания подшипников скольжения, шарниров зубчатых и винтовых передач, тяжелонагруженных тихоходных узлов трения, резьбовых соединений.

  Фасовка
 • Wiadro plastikowe 18 kg
 • 1.3 кг банка металлическая

Паста ВНИИ НП-225
ГОСТ 19782-74

Смазка ВНИИ НП-225 — кремнийорганическая жидкость, загущенная мелкодисперсным дисульфидом молибдена; содержит стабилизирующую присадку. Основные эксплуатационные характеристики: работоспособна при температуре -60…+250°С (алюминиевые сплавы), -40…+300°С (малооборотные узлы трения).
Применяется в подвижных и неподвижных резьбовых соединениях, тяжелонагруженных тихоходных узлах трения.

  Фасовка
 • 1.3 кг банка металлическая

ШРУС-4
ТУ 38 УССР 201312-81

Смазка Шрус-4 представляет собой нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития; содержит антиокислительную и противозадирную присадки, а также антифрикционные добавки. Основные эксплуатационные характеристики: водостойкая, высокие механическая и антиокислительная стабильности, противоизносные и противозадирные характеристики, низкая испаряемость. Работоспособна при температуре -40…+120°С.
Применяется в шарнирах равных угловых скоростей полноприводных автомобилей и других узлах трения.

  Фасовка
 • Wiadro plastikowe 18 kg
 • Wiadro plastikowe 10 kg
 • Wiadro plastikowe 800 g
 • Puszka metalowa 800 g

ЛКС-2
ТУ 38.1011015-85

Смазка ЛКС-2 — смесь синтетических масел, загущенная комплексным литиевым мылом; содержит антиокислительную и антикоррозионную присадки. Характеризуется высокими механической, коллоидной, антиокислительной и термической стабильностью, повышенными противоизносными свойствами. Смазка ЛКС-2 работоспособна при температуре -40…+150°С.
Применяется в подшипниковых узлах главных шпинделей металлорежущих станков, оснащенных шариковыми и роликовыми подшипниками.

  Фасовка
 • Wiadro plastikowe 18 kg
 • Wiadro plastikowe 10 kg
 • Wiadro plastikowe 800 g
 • Puszka metalowa 800 g

ЛКС-металлургическая
ТУ 38.1011107-87

Смазка ЛКС-металлургическая— нефтяное остаточное масло, загущенное комплексным литиевым мылом. Содержит антиокислительную и антикоррозионную присадки и антифрикционную добавку. Смазка ЛКС-металлургическая закладная, отличается высокими термической, механической и антиокислительной стабильностью, водостойкостью, хорошими противоизносными и противозадирными характеристиками. Работоспособна при температуре -30…+150°С, кратковременно до +170°С.
Применяется в подшипниках качения металлургического оборудования.

  Фасовка
 • Beczka stalowa 180 kg
 • Wiadro plastikowe 18 kg

ЛС-1П
ТУ 38 УССР 201145-77

Изготавливается из смеси нефтяных масел, загущенной литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты. Содержит противозадирные и антиокислительную присадки. Смазка ЛС-1П применяется в тяжелонагруженных узлах трения литейного, кузнечно-прессового и другого оборудования с централизованной системой подачи смазки.
Водостойкая, хорошая механическая стабильность, противозадирная.
Работоспособна при температуре от -40 до 130ºС.

  Фасовка
 • Beczka stalowa 180 kg
 • Wiadro plastikowe 18 kg

ВТВ-1
ТУ 38.101180-76

Представляет собой нефтяное масло, загущенное церезином и парафином; содержат антикоррозийную и адгезионную присадки.
Область применения - предотвращение окисления клемм аккумуляторов автомобилей, консервация металлических изделий и наружных поверхностей механизмов при транспортировании или длительном хранении.
Высокие водостойкость, адгезивные и консервационные свойства, хорошая морозостойкость. Работоспособна в интервале температур от -40 до 45°С.

  Фасовка
 • Wiadro plastikowe 18 kg
 • Wiadro plastikowe 10 kg

Бензиноупорная
ГОСТ 7171-78

Бензиноупорная смазка предназначена для уплотнения и герметизации резьбовых соединений топливных и масляных систем некоторых двигателей, а также герметизации пробковых кранов бензопроводов.
Представляет собой окисленное касторовое масла\о, загущенное цинковым мылом касторового масла. Практически нерастворима в бензине, бензоле и других органических растворителях, а также в воде. Бензиноупорная смазка растворяется в этиловом спирте и кислотосодержащих растворителях.
Температурный интервал применения бензиноупорной смазки от - 10 ºС до 40 ºС.

  Фасовка
 • Wiadro plastikowe 18 kg
 • Wiadro plastikowe 10 kg
 • Wiadro plastikowe 800 g
 • Puszka metalowa 800 g

Для газовых кранов
ТУ 38.101316-78

Представляет собой касторовое масло, которое загущено гидратированным кальциевым мылом кислот касторового масла.
Применяется для уплотнения газовой магистральной арматуры трубопроводов и распределительных станций при давлениях не выше 5 МПа.
Не растворима в нефтепродуктах, однако хорошо растворима в спирте, а также кислородсодержащих растворителях. Работоспособна при температуре от 0 до 50°С.

  Фасовка
 • Wiadro plastikowe 18 kg
 • Wiadro plastikowe 10 kg
 • Wiadro plastikowe 800 g
 • Puszka metalowa 800 g